Homeopati

 

 

 

Eva Szasz homeopat

Homeopati

 

Arnica montana

(slåttergubbe)

 

Mercurius solubilis

(kvicksilver)

 

Echinacea purpurea

(purpur solhatt)

Hur går konsultationen till?

 

Vid ett samtal klarläggs grundligt patientens nuvarande tillstånd, möjliga utlösande faktorer, tidigare sjukdomshistoria samt familjebakgrund.

 

Med utgångspunkt av samtalet och egna observationer ordinerar homeopaten det mest passande homeopatiska läkemedlet. Efter ca 5 veckor kallas patienten till en uppföljning för att utvärdera medlets verkan och rådgöra om fortsatt behandling.

 

Hur lång tid tar läkningen?

 

Längden på behandlingen och läkningen är individuell och beroende av flera faktorer som bla

  • Om sjukdomen är akut eller kronisk
  • Hur länge sjukdomen har pågått
  • Hur starkt individens immunsystem är
  • Vilka läkemedel patienten använder/har använt och hur länge

 

Hur tas homeopatmedel?

 

Vanligtvis ska piller/granulat smältas under tungan och tas ca 20 minuter från måltid (helst efter)

I akuta fall löses en dos av det aktuella medlet i ett halvt glas vatten och drickes sakta, klunkvis. Bäst effekt uppnås genom att ta en klunk var 3-5:e minut.

Pepparmynta, eukalyptus, menthol (vanlig tandkräm, halstabletter, tuggummi), snus, kaffe, coca-cola, vinäger kan påverka homeopatmedlets verkan i negativ riktning (antidotera). För mer info, fråga din homeopat.

 

Vad kan behandlas?

 

Som det redan har nämnts, inom homeopatin behandlas hela människan och inte sjukdomar.

De flesta sjukdomar akuta, kroniska, fysiska och psykiska - kan behandlas med homeopati.

 

Cancer, diabetes, epilepsi, smittsamma sjukdomar, gravida och barn under 8 år får enligt svensk lag inte behandlas med homeopati.

 

Homeopatins historia

 

Även om homeopatin som vetenskaplig metod tillskrivs den tyske läkaren Christian Friedrich Samuel Hahnemann (1755-1843) så har den dock sin förhistoria.

 

Det visar sig att redan Hippokrates, som även kallas för läkekonstens fader, ställer båda vägarna för läkning bredvid varandra. I hans bok ”Om människans natur” finner vi den berömda lärosatsen:

Smärtorna (besvären) upphävs genom det som är motsatt dem, varje sjukdom efter sin egenart. Ett annat slag är följande: genom det som är lika uppstår sjukdom och genom användning av det som är lika botas sjukdom.”

 

År 1790 översatte Hahnemann Cullens Materia Medica från engelska och stötte på det bekanta ställe som han opponerade sig mot. Cullen ansåg att kinabarkens verkan mot malaria berodde på dess magstärkande egenskaper. Hahnemann hade i Siebenbürgen (Transsylvanien) ådragit sig malaria och lärt känna ”barkens” inverkan på sin egen kropp. För att kunna bemöta Cullens tes gjorde han försök på sig själv med kinabark. Även om Hahnemann redan tidigare hade lärt känna likhetsprincipen och talat om denna, måste man dock betrakta kinaförsöken som homeopatins egentliga födelse.

 

 

Vad är homeopati?

Klassisk Homeopati är en alternativmedicinsk behandlingsform som tar hänsyn till helheten och som använder ett läkemedel åt gången för att stimulera kroppens egen läkningsförmåga.

 

Homeopatins grundprincip är “Lika botar lika”, vilket innebär att ett ämne som framkallar vissa symptom hos en frisk person, kan bota liknande symptom hos en sjuk människa.

 

Homeopati behandlar alltid individen, därför kan två patienter med till synes samma sjukdom få olika mediciner.

Homeopatiska läkemedel

• homeopatiska läkemedel framställs av substanser från antingen växt- mineral- eller djurriket

• prövas på friska individer

• tillverkning sker enligt en särskild process som kallas potensering

• de homeopatiska läkemedlen späds och potenseras för att lindra den s.k. förstförsämringen och göra läkemedlen mer verkningsfulla

• Materia Medica (Homeopatisk FASS) innehåller idag mer än 2500 läkemedel

 

Homeopatiska läkemedel är godkända av Läkemedelsverket.

 

Copyright © All Rights Reserved