Frekvensanalys

 

 

 

Eva Szasz homeopat

Bodyscanning/Frekvensanalys

Att mäta med frekvensanalys

En mätning sker med en sensor som personen håller i handen. Enheten är ansluten till en dator och styrs helt från den. Personen registreras i programmet och mätningen kan starta.

Det tar mindre än fem minuter att genomföra en frekvensanalys.

 

Mätmetoden

Kroppens celler sänder ut elektromagnetiska vågor som visar på kroppens tillstånd vid ett givet tillfälle. De signalerna analyseras och presenteras i siffror.

 

Att utvärdera resultatet

Genom att utvärdera ovannämnda information i sifferform finns möjlighet att hjälpa kroppen när vi får värden avvikande från det optimala.

 

Behandling

Frekvensanalysen rekommenderar inte några behandlingsmetoder, den är neutral på det viset. Vilken behandling som skall användas bestäms i samråd med patienten. Hos oss kan du få råd om kost, vitamin- och mineraltillskott, cellsalter eller örtpreparat mm.

 

Kompletterande mätmetod

Frekvensanalys fungerar även utmärkt som komplement till andra mätmetoder. Genom att samla in så mycket information som möjligt är det lättare att rekommendera rätt behandling.

 

Sekretess

Till frekvensanalysen följer ett USB-lås som ger fullständig säkerhet och sekretess. Utan låset kan ingen komma åt den information som finns i databasen.

 

 

 

 

Frekvensanalys är en enkel och tidsbesparande metod att konstatera näringsobalanser och funktionsstatus i kroppen.

Inga ingrepp behövs för att utföra en mätning.

På några minuter får du ett stort antal mätvärden med information om näringsnivåer på vitamin och mineraler, aminosyror och co-enzym och även funktionsstatus på flertalet organ i kroppen.

Mätningen kan med fördel upprepas efter ett par månader för att se hur värdena har förändrats efter insatt behandling.

Copyright © All Rights Reserved