Hem

 

 

 

Eva Szasz homeopat

 

” Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom" (WHO 1948)

Idag är det tyvärr allt färre som kan tillskriva sig fullkomlig hälsa. Det har olika anledningar, bl a exponering för en växande mängd sinnesintryck och stimuli och en dramatisk ökning av olika kemiska ämnen i vår livsmiljö osv.

Våra behandlingsmetoder kan användas som komplement till eller parallellt med skolmedicinsk behandling. Vi vill främja hälsa och motverka sjukdom genom integration av evidensbaserad kunskap från olika discipliner för att komplettera skolmedicinen och föra patienten närmare sitt ursprungstillstånd: sin hälsa.

 

Homeopati är en underbart mild, dock kraftfull läkemetod men eftersom det bygger på patientens subjektiva upplevelse av sina egna symptom, stöter vi på hinder ibland. Vid sådana tillfällen kan det vara bra att ha mer handfasta analys- och testmetoder att tillgå.

Cellsalter för djur

Observera att inga råd på den här sidan ersätter veterinärbesök!

...men, ibland ringer man in och får svaret att avvakta ett par dagar. Det är rätta tillfället att vända sig till cellsalter och homeopatmedel för att påskynda tillfrisknandet av våra pälsklingar!

 

För tidsbokning eller frågor som inte besvaras på hemsidan ring eller maila:

tel 0704-82 62 66

eva@klassiskhomeopati.net

Konsultationer även på engelska!

 

Besöksadress

Villavägen 23

Sandared

Copyright © All Rights Reserved